آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: نمایشگاه دستاوردها
دانشگاه کاشان: یادواره شهدا
دانشگاه کاشان: نمایشگاه دستاوردها
دانشگاه کاشان: یادواره شهدا
دانشگاه کاشان: نمایشگاه دستاوردها
دانشگاه کاشان: نمایشگاه دستاوردها

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 1-همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند، همچنین ماشین حساب، پیجر و هندزفری، خودکار و پاک‌کن هوشمند، کتاب، جزوه، نت و یادداشت در جلسه آزمون غیرمج... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 1-همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند، همچنین ماشین حساب، پیجر و هندزفری، خودکار و پاک‌کن هوشمند، کتاب، جزوه، نت و یادداشت در جلسه آزمون غیرمج... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 1-همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند، همچنین ماشین حساب، پیجر و هندزفری، خودکار و پاک‌کن هوشمند، کتاب، جزوه، نت و یادداشت در جلسه آزمون غیرمج... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 1-همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند، همچنین ماشین حساب، پیجر و هندزفری، خودکار و پاک‌کن هوشمند، کتاب، جزوه، نت و یادداشت در جلسه آزمون غیرمج... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 1-همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند، همچنین ماشین حساب، پیجر و هندزفری، خودکار و پاک‌کن هوشمند، کتاب، جزوه، نت و یادداشت در جلسه آزمون غیرمج... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 1-همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند، همچنین ماشین حساب، پیجر و هندزفری، خودکار و پاک‌کن هوشمند، کتاب، جزوه، نت و یادداشت در جلسه آزمون غیرمج... ادامه خبر

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری ۱۴۰۳

توصیه‌های لازم به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری 1403 1-همراه داشتن تجهیزات الکترونیکی شامل تلفن همراه، ساعت، دستبند، عینک و انگشتر هوشمند، همچنین ماشین حساب، پیجر و هندزفری، خودکار و پاک‌کن هوشمند، کتاب، جزوه، نت و یادداشت در جلسه آزمون غیرمج... ادامه خبر

اطلاعیه آزمون زبان دکتری

زمان آزمون زبان دکتری: چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402 - ساعت 11:45 تا 14 به صورت حضوری شروع ثبت نام:  شنبه 28 بهمن ماه 1402                           آخرین مهلت ثبت نام: 12 اسفند ماه 1402 دانشجویان محترم لازم است جهت ثبت نام به سایتhttps://oeec.kashanu.... ادامه خبر

اطلاعیه آزمون زبان دکتری

زمان آزمون زبان دکتری: چهارشنبه 16 اسفند ماه 1402 - ساعت 11:45 تا 14 به صورت حضوری شروع ثبت نام:  شنبه 28 بهمن ماه 1402                           آخرین مهلت ثبت نام: 12 اسفند ماه 1402 دانشجویان محترم لازم است جهت ثبت نام به سایتhttps://oeec.kashanu.... ادامه خبر