آخرین اخبار کاشان پرس

سازمان اتش نشانی کاشان: برخورد اتوبوس و تریلر قربانی گرفت
سازمان اتش نشانی کاشان: خودروی سواری پس از واژگونی آتش گرفت