آخرین اخبار کاشان پرس

رئیس دانشگاه کاشان: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی در دانشگاه لازم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی موجب بهره وری و  توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در همه بخش ها می شود. دکتر عباس کتابی در نشست هم اندیشی با یاوران علمی حوزه اداری مالی دانشگاه،  ایجاد تحول و اصلاح فرایندها را در دانشگاه را به یاورا... ادامه خبر

رئیس دانشگاه کاشان: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی در دانشگاه لازم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی موجب بهره وری و  توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در همه بخش ها می شود. دکتر عباس کتابی در نشست هم اندیشی با یاوران علمی حوزه اداری مالی دانشگاه،  ایجاد تحول و اصلاح فرایندها را در دانشگاه را به یاورا... ادامه خبر

رئیس دانشگاه کاشان: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی در دانشگاه لازم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی موجب بهره وری و  توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در همه بخش ها می شود. دکتر عباس کتابی در نشست هم اندیشی با یاوران علمی حوزه اداری مالی دانشگاه،  ایجاد تحول و اصلاح فرایندها را در دانشگاه را به یاورا... ادامه خبر

رئیس دانشگاه کاشان: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی در دانشگاه لازم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی موجب بهره وری و  توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در همه بخش ها می شود. دکتر عباس کتابی در نشست هم اندیشی با یاوران علمی حوزه اداری مالی دانشگاه،  ایجاد تحول و اصلاح فرایندها را در دانشگاه را به یاورا... ادامه خبر

رئیس دانشگاه کاشان: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی در دانشگاه لازم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی موجب بهره وری و  توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در همه بخش ها می شود. دکتر عباس کتابی در نشست هم اندیشی با یاوران علمی حوزه اداری مالی دانشگاه،  ایجاد تحول و اصلاح فرایندها را در دانشگاه را به یاورا... ادامه خبر

رئیس دانشگاه کاشان: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی در دانشگاه لازم است

رئیس دانشگاه کاشان گفت: برنامه جامع مدیریت منابع انسانی موجب بهره وری و  توسعه هر چه بیشتر دانشگاه در همه بخش ها می شود. دکتر عباس کتابی در نشست هم اندیشی با یاوران علمی حوزه اداری مالی دانشگاه،  ایجاد تحول و اصلاح فرایندها را در دانشگاه را به یاورا... ادامه خبر

مدرسه اشتغال دانشگاه کاشان فرصتی برای تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان است

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان از ایجاد مدرسه اشتغال در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مدرسه فرصتی مناسب برای تجاری سازی ایده های کسب و کار و کارآفرینی است. دکتر سید محمد باقر قریشی هدف از راه‌اندازی مدرسه اشتغال را آموزش  مهارت‌ها و دوره‌های عمو... ادامه خبر

مدرسه اشتغال دانشگاه کاشان فرصتی برای تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان است

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان از ایجاد مدرسه اشتغال در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مدرسه فرصتی مناسب برای تجاری سازی ایده های کسب و کار و کارآفرینی است. دکتر سید محمد باقر قریشی هدف از راه‌اندازی مدرسه اشتغال را آموزش  مهارت‌ها و دوره‌های عمو... ادامه خبر

مدرسه اشتغال دانشگاه کاشان فرصتی برای تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان است

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان از ایجاد مدرسه اشتغال در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مدرسه فرصتی مناسب برای تجاری سازی ایده های کسب و کار و کارآفرینی است. دکتر سید محمد باقر قریشی هدف از راه‌اندازی مدرسه اشتغال را آموزش  مهارت‌ها و دوره‌های عمو... ادامه خبر

مدرسه اشتغال دانشگاه کاشان فرصتی برای تجاری‌سازی ایده‌های دانشجویان است

رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان از ایجاد مدرسه اشتغال در این دانشگاه خبر داد و گفت: این مدرسه فرصتی مناسب برای تجاری سازی ایده های کسب و کار و کارآفرینی است. دکتر سید محمد باقر قریشی هدف از راه‌اندازی مدرسه اشتغال را آموزش  مهارت‌ها و دوره‌های عمو... ادامه خبر

ارائه طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

مشاور امور بانوان و خانواده ریاست دانشگاه کاشان، از ارائه طرح انجام شده در دانشگاه کاشان در اولین نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت بانوانی از ۵ قاره و ۹۶ کشور خبر داد.  دکتر الهه ملکیان فینی اظهار داشت: زنا... ادامه خبر

ارائه طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

مشاور امور بانوان و خانواده ریاست دانشگاه کاشان، از ارائه طرح انجام شده در دانشگاه کاشان در اولین نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت بانوانی از ۵ قاره و ۹۶ کشور خبر داد.  دکتر الهه ملکیان فینی اظهار داشت: زنا... ادامه خبر

ارائه طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

مشاور امور بانوان و خانواده ریاست دانشگاه کاشان، از ارائه طرح انجام شده در دانشگاه کاشان در اولین نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت بانوانی از ۵ قاره و ۹۶ کشور خبر داد.  دکتر الهه ملکیان فینی اظهار داشت: زنا... ادامه خبر

ارائه طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

مشاور امور بانوان و خانواده ریاست دانشگاه کاشان، از ارائه طرح انجام شده در دانشگاه کاشان در اولین نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت بانوانی از ۵ قاره و ۹۶ کشور خبر داد.  دکتر الهه ملکیان فینی اظهار داشت: زنا... ادامه خبر

ارائه طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

مشاور امور بانوان و خانواده ریاست دانشگاه کاشان، از ارائه طرح انجام شده در دانشگاه کاشان در اولین نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت بانوانی از ۵ قاره و ۹۶ کشور خبر داد.  دکتر الهه ملکیان فینی اظهار داشت: زنا... ادامه خبر

ارائه طرح صنعتی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان در نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار

مشاور امور بانوان و خانواده ریاست دانشگاه کاشان، از ارائه طرح انجام شده در دانشگاه کاشان در اولین نمایشگاه بین المللی بانوان تاثیرگذار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران با شرکت بانوانی از ۵ قاره و ۹۶ کشور خبر داد.  دکتر الهه ملکیان فینی اظهار داشت: زنا... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان از 1401/12/01 لغایت 1402/11/30 (یک مرحله ای) دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یکسال از تاریخ 1401/12/01 لغایت 1402/11/30، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصو... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان از 1401/12/01 لغایت 1402/11/30 (یک مرحله ای) دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یکسال از تاریخ 1401/12/01 لغایت 1402/11/30، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصو... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور فضای سبز دانشگاه کاشان از 1401/12/01 لغایت 1402/11/30 (یک مرحله ای) دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یکسال از تاریخ 1401/12/01 لغایت 1402/11/30، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصو... ادامه خبر