آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: سالروز ملی شدن صنعت نفت گرامی باد
دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: فرا رسیدن سال جدید مبارک