آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه علوم پزشکی کاشان: مراسم میثاق با شهدا در دانشگاه برگزار شد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان: پیام تسلیت رئیس دانشگاه به وزیر بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی کاشان: ارائه خدمت فوق تخصصی قلب کودکان در کاشان
دانشگاه علوم پزشکی کاشان: برگزاری شورای آموزشی دانشگاه