آخرین اخبار کاشان پرس

پیام ریاست دانشگاه کاشان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

بسم الله قاصم الجبارین « با اطمینان می‌گویم: مثل دفاع مقدّس جوان‌های ما امروز هم می‌توانند همه مشکلات را حل کنند.» مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) دفاع مقدّس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی ملّت قهرمان ایران اسلامی و بیانگر ایستادگی و مقاومت بیدار... ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه کاشان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

بسم الله قاصم الجبارین « با اطمینان می‌گویم: مثل دفاع مقدّس جوان‌های ما امروز هم می‌توانند همه مشکلات را حل کنند.» مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) دفاع مقدّس، رساترین واژه در قاموس ایستادگی ملّت قهرمان ایران اسلامی و بیانگر ایستادگی و مقاومت بیدار... ادامه خبر

انتشار اولین شماره از فصلنامه ایرانی مطالعات شهروندی دانشگاه کاشان

 مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع و انتشارات دانشگاه کاشان گفت: اولین شماره فصلنامه مطالعات شهروندی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان  منتشر شد. دکتر حسن احمدی زاده افزود: این نشریه با هدف ارائه یافته‌های تحقیقات بنیادین و کاربردی در حوزه‌های رفتار ... ادامه خبر

انتشار اولین شماره از فصلنامه ایرانی مطالعات شهروندی دانشگاه کاشان

 مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع و انتشارات دانشگاه کاشان گفت: اولین شماره فصلنامه مطالعات شهروندی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان  منتشر شد. دکتر حسن احمدی زاده افزود: این نشریه با هدف ارائه یافته‌های تحقیقات بنیادین و کاربردی در حوزه‌های رفتار ... ادامه خبر

انتشار اولین شماره از فصلنامه ایرانی مطالعات شهروندی دانشگاه کاشان

 مدیر کتابخانه مرکزی، تأمین منابع و انتشارات دانشگاه کاشان گفت: اولین شماره فصلنامه مطالعات شهروندی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان  منتشر شد. دکتر حسن احمدی زاده افزود: این نشریه با هدف ارائه یافته‌های تحقیقات بنیادین و کاربردی در حوزه‌های رفتار ... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری درمانگاه مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی  واگذاری  درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کاشان درنظر دارد خدمات درمانی درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  خود را در سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ  1402/07/... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری درمانگاه مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی  واگذاری  درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کاشان درنظر دارد خدمات درمانی درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  خود را در سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ  1402/07/... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری درمانگاه مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی  واگذاری  درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کاشان درنظر دارد خدمات درمانی درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  خود را در سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ  1402/07/... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری درمانگاه مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

آگهی مناقصه عمومی  واگذاری  درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه کاشان درنظر دارد خدمات درمانی درمانگاه  مرکز مشاوره، سلامت وسبک زندگی دانشگاه  کاشان  خود را در سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ  1402/07/... ادامه خبر

مجمع عمومی(هیات امنا) بیناد حامیان دانشگاه کاشان برگزار شد

مجمع عمومی (هیات امنا) بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه وجمعی از خیرین در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از همراهی و حمایت های بی دریغ خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: بخش عظ... ادامه خبر

مجمع عمومی(هیات امنا) بیناد حامیان دانشگاه کاشان برگزار شد

مجمع عمومی (هیات امنا) بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه وجمعی از خیرین در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از همراهی و حمایت های بی دریغ خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: بخش عظ... ادامه خبر

مجمع عمومی(هیات امنا) بیناد حامیان دانشگاه کاشان برگزار شد

مجمع عمومی (هیات امنا) بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه وجمعی از خیرین در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از همراهی و حمایت های بی دریغ خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: بخش عظ... ادامه خبر

مجمع عمومی(هیات امنا) بیناد حامیان دانشگاه کاشان برگزار شد

مجمع عمومی (هیات امنا) بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه وجمعی از خیرین در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از همراهی و حمایت های بی دریغ خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: بخش عظ... ادامه خبر

مجمع عمومی(هیات امنا) بیناد حامیان دانشگاه کاشان برگزار شد

مجمع عمومی (هیات امنا) بنیاد حامیان دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه وجمعی از خیرین در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست از همراهی و حمایت های بی دریغ خیرین در توسعه فضاهای آموزشی و رفاهی این دانشگاه قدردانی کرد و گفت: بخش عظ... ادامه خبر