آخرین اخبار کاشان پرس

امروز پیام تسلیت رئیس دانشگاه کاشان به مناسبت ارتحال آیت الله امامی کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون رحلت عالم وارسته و یار وفادار انقلاب و امام (ره) و رهبری، حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی (ره) موجب اندوه خاطر گردید. ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی این روحانی پارسا گستردگی فراوان و حایز اهمیتی دارد. ای... ادامه خبر

امروز پیام تسلیت رئیس دانشگاه کاشان به مناسبت ارتحال آیت الله امامی کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون رحلت عالم وارسته و یار وفادار انقلاب و امام (ره) و رهبری، حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی (ره) موجب اندوه خاطر گردید. ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی این روحانی پارسا گستردگی فراوان و حایز اهمیتی دارد. ای... ادامه خبر

امروز پیام تسلیت رئیس دانشگاه کاشان به مناسبت ارتحال آیت الله امامی کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون رحلت عالم وارسته و یار وفادار انقلاب و امام (ره) و رهبری، حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی (ره) موجب اندوه خاطر گردید. ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی این روحانی پارسا گستردگی فراوان و حایز اهمیتی دارد. ای... ادامه خبر

امروز پیام تسلیت رئیس دانشگاه کاشان به مناسبت ارتحال آیت الله امامی کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون رحلت عالم وارسته و یار وفادار انقلاب و امام (ره) و رهبری، حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی (ره) موجب اندوه خاطر گردید. ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی این روحانی پارسا گستردگی فراوان و حایز اهمیتی دارد. ای... ادامه خبر

امروز پیام تسلیت رئیس دانشگاه کاشان به مناسبت ارتحال آیت الله امامی کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون رحلت عالم وارسته و یار وفادار انقلاب و امام (ره) و رهبری، حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی (ره) موجب اندوه خاطر گردید. ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی این روحانی پارسا گستردگی فراوان و حایز اهمیتی دارد. ای... ادامه خبر

امروز پیام تسلیت رئیس دانشگاه کاشان به مناسبت ارتحال آیت الله امامی کاشانی

بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون رحلت عالم وارسته و یار وفادار انقلاب و امام (ره) و رهبری، حضرت آیت‌الله محمد امامی کاشانی (ره) موجب اندوه خاطر گردید. ابعاد حیات سیاسی و اجتماعی این روحانی پارسا گستردگی فراوان و حایز اهمیتی دارد. ای... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر

پیام تقدیر رییس دانشگاه کاشان برای حضور پرشور مردم و دانشگاهیان در انتخابات و تبریک به منتخبین منطقه کاشان و آران و بیدگل

  بسم الله الرحمن الرحیم بدینوسیله از  مردم شریف ایران،  مردم عزیز و  ولایت مدار منطقه کاشان و آران و بیدگل، و دانشگاهیان محترم برای حضور پرشور، گسترده و افتخار آمیز در انتخابات ۱۱ اسفندماه خاضعانه و صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.  در این دوره از ان... ادامه خبر