پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان به عنوان دبیرخانه زنجیره ارزش راهبردی فناوری های صنعت فرش ماشینی انتخاب شد

طی حکمی از سوی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان به عنوان دبیرخانه ارزش راهبردی فناوری های صنعت فرش ماشینی انتخاب شد. دکترسجاد محمدعلی نژاد در این حکم افزوده است: با عنایت به مراتب تعهد، شناخت و سوابق واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در آن پارک و با تاکید بر سند ملی آمایش سرزمین و بندهای 4 و 5 اهداف کلان نظام علم و فناوری به موجب این حکم آن پارک به عنوان دبیرخانه زنجیره ارزش راهبردی فناوری های صنعت فرش ماشینی انتخاب می شود. معاون فناور ...

نمایش خبر در سایت مبدا