آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه فنی و حرفه ای کاشان: شهادت امام جفر صادق (ع) تسلیت باد