آخرین اخبار کاشان پرس

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: جلسه كارگروه فضاي مجازي شهرستان كاشان برگزار شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: از دو كتاب در حوزه معارف علوي و فاطمي رونمايي شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: از كتاب "جلوه هايي از شخصيت حاج قاسم" رونمايي شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: از تابلو "سير و سلوك تا شهادت" رونمايي شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: از كتاب نويسنده كاشاني رونمايي شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: نهم دي ماه، روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت گرامي باد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: از پرستاران كاشاني تجليل شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: " انار، صد دانه ياقوت "