آخرین اخبار کاشان پرس

سازمان اتش نشانی کاشان: کاهش ۳۶ درصدی حوادث آسانسور در کاشان