آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت
دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت
دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت
دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت
دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت
دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت
دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت
دانشگاه کاشان: کاشان شناسی ۲۴ اردیبهشت

گزارش اقدامات، پیشرفت‌ها و افتخارات دانشگاه و همکاری مشترک برای حل نظام مسائل شهرستان

رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه کاشان روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 با سرپرست فرماندار ویژه شهرستان کاشان دیدار و گفتگو و انتصاب وی را تبریک گفتند. رئیس دانشگاه کاشان ضمن عرض تبریک و خوش آمدگویی به فرماندار ویژه کاشان، گزارشی از وضعیت و اقدامات انجام شده ای... ادامه خبر

گزارش اقدامات، پیشرفت‌ها و افتخارات دانشگاه و همکاری مشترک برای حل نظام مسائل شهرستان

رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه کاشان روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 با سرپرست فرماندار ویژه شهرستان کاشان دیدار و گفتگو و انتصاب وی را تبریک گفتند. رئیس دانشگاه کاشان ضمن عرض تبریک و خوش آمدگویی به فرماندار ویژه کاشان، گزارشی از وضعیت و اقدامات انجام شده ای... ادامه خبر

گزارش اقدامات، پیشرفت‌ها و افتخارات دانشگاه و همکاری مشترک برای حل نظام مسائل شهرستان

رئیس و هیئت رئیسه دانشگاه کاشان روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 با سرپرست فرماندار ویژه شهرستان کاشان دیدار و گفتگو و انتصاب وی را تبریک گفتند. رئیس دانشگاه کاشان ضمن عرض تبریک و خوش آمدگویی به فرماندار ویژه کاشان، گزارشی از وضعیت و اقدامات انجام شده ای... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان: ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان مایه افتخار و خوشحالی است

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان ارتقای کیفیت و پیشرفتهای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه کاشان را مایه افتخار و بسیار خوشحال کننده دانست. در نشست اعضای هیات رییسه و شورای دانشگاه و جمعی از مدیران دانشگا... ادامه خبر