آخرین اخبار کاشان پرس

سازمان بهزیستی کاشان: میزان زکات فطره ماه رمضان سال ۱۴۰۰
سازمان بهزیستی کاشان: خدمت در بهزیستی خدامدارانه است