نماینده ولی فقیه در کاشان در دیدار با کارکنان بهزیستی کاشان مطرح کرد؛هر خیر کاشان یک معلول بهزیستی را تحت حمایت مالی قرار دهد

...

نمایش خبر در سایت مبدا