آخرین اخبار کاشان پرس

عدم بررسی درخواست های میهمانی و انتقالی

  بسمه تعالی      احتراماً به استحضار می رساند بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست های میهمانی و انتقال دانشجویان از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) به ادرس http://portal.saorg.ir طبق زمانبندی اعلا... ادامه خبر

عدم بررسی درخواست های میهمانی و انتقالی

  بسمه تعالی      احتراماً به استحضار می رساند بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست های میهمانی و انتقال دانشجویان از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) به ادرس http://portal.saorg.ir طبق زمانبندی اعلا... ادامه خبر

عدم بررسی درخواست های میهمانی و انتقالی

  بسمه تعالی      احتراماً به استحضار می رساند بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست های میهمانی و انتقال دانشجویان از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) به ادرس http://portal.saorg.ir طبق زمانبندی اعلا... ادامه خبر

عدم بررسی درخواست های میهمانی و انتقالی

  بسمه تعالی      احتراماً به استحضار می رساند بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درخواست های میهمانی و انتقال دانشجویان از طریق سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) به ادرس http://portal.saorg.ir طبق زمانبندی اعلا... ادامه خبر

حضور پرشور و حداکثری دانشجویان خوابگاه های دانشگاه کاشان پای صندوق های اخذ رای

 دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه کاشان با شور و نشاط خاصی پای صندوق رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حاضر شدند و رای خود را به صندوق ها ریختند. این دانشجویان با استقبال و حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رأی وفاداری خود ر... ادامه خبر

حضور پرشور و حداکثری دانشجویان خوابگاه های دانشگاه کاشان پای صندوق های اخذ رای

 دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه کاشان با شور و نشاط خاصی پای صندوق رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حاضر شدند و رای خود را به صندوق ها ریختند. این دانشجویان با استقبال و حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رأی وفاداری خود ر... ادامه خبر

حضور پرشور و حداکثری دانشجویان خوابگاه های دانشگاه کاشان پای صندوق های اخذ رای

 دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه کاشان با شور و نشاط خاصی پای صندوق رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حاضر شدند و رای خود را به صندوق ها ریختند. این دانشجویان با استقبال و حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رأی وفاداری خود ر... ادامه خبر

حضور پرشور و حداکثری دانشجویان خوابگاه های دانشگاه کاشان پای صندوق های اخذ رای

 دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه کاشان با شور و نشاط خاصی پای صندوق رأی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری حاضر شدند و رای خود را به صندوق ها ریختند. این دانشجویان با استقبال و حضور گسترده خود در پای صندوق‌های رأی وفاداری خود ر... ادامه خبر