آخرین اخبار کاشان پرس

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

امروز بازدید رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع ایران از دانشگاه کاشان

 نشست دکتر محمد قربانی مجری طرح جهاد علمی ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فنآوری وزارت دفاع، با حضور حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان و سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان با  رییس دانشگاه کاشان ... ادامه خبر

پیگیری پیشرفت طرح های در حال انجام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از برگزاری جلسه وضعیت پیشرفت طرح های در حال انجام  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. دکتر ابوذر وفایی افزود: پیرو تصویب و حمایت دانشگاه از دو عنوان اولویت پژوهشی تقاضا محور اداره بهزیستی شهرستان کاشان در حوزه... ادامه خبر

پیگیری پیشرفت طرح های در حال انجام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از برگزاری جلسه وضعیت پیشرفت طرح های در حال انجام  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. دکتر ابوذر وفایی افزود: پیرو تصویب و حمایت دانشگاه از دو عنوان اولویت پژوهشی تقاضا محور اداره بهزیستی شهرستان کاشان در حوزه... ادامه خبر

پیگیری پیشرفت طرح های در حال انجام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از برگزاری جلسه وضعیت پیشرفت طرح های در حال انجام  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. دکتر ابوذر وفایی افزود: پیرو تصویب و حمایت دانشگاه از دو عنوان اولویت پژوهشی تقاضا محور اداره بهزیستی شهرستان کاشان در حوزه... ادامه خبر

پیگیری پیشرفت طرح های در حال انجام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از برگزاری جلسه وضعیت پیشرفت طرح های در حال انجام  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. دکتر ابوذر وفایی افزود: پیرو تصویب و حمایت دانشگاه از دو عنوان اولویت پژوهشی تقاضا محور اداره بهزیستی شهرستان کاشان در حوزه... ادامه خبر

پیگیری پیشرفت طرح های در حال انجام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از برگزاری جلسه وضعیت پیشرفت طرح های در حال انجام  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. دکتر ابوذر وفایی افزود: پیرو تصویب و حمایت دانشگاه از دو عنوان اولویت پژوهشی تقاضا محور اداره بهزیستی شهرستان کاشان در حوزه... ادامه خبر

پیگیری پیشرفت طرح های در حال انجام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مدیر ارتباط با جامعه دانشگاه کاشان از برگزاری جلسه وضعیت پیشرفت طرح های در حال انجام  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد. دکتر ابوذر وفایی افزود: پیرو تصویب و حمایت دانشگاه از دو عنوان اولویت پژوهشی تقاضا محور اداره بهزیستی شهرستان کاشان در حوزه... ادامه خبر

موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری ۱۴۰۳

دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری 1403- 2 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 3 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 4 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 5 دریافت فایل موشن ... ادامه خبر

موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری ۱۴۰۳

دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری 1403- 2 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 3 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 4 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 5 دریافت فایل موشن ... ادامه خبر

موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری ۱۴۰۳

دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری 1403- 2 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 3 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 4 دریافت فایل موشن گرافی و اینفوگرافی آزمون سراسری1403- 5 دریافت فایل موشن ... ادامه خبر

حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در دانشگاه کاشان

روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان حدود ۳ ساعت در دانشگاه کاشان حضور یافت.  در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماز ظهر و عصر را در مسجد دانشگاه اقامه و پس از نم... ادامه خبر

حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در دانشگاه کاشان

روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان حدود ۳ ساعت در دانشگاه کاشان حضور یافت.  در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماز ظهر و عصر را در مسجد دانشگاه اقامه و پس از نم... ادامه خبر

حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در دانشگاه کاشان

روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان حدود ۳ ساعت در دانشگاه کاشان حضور یافت.  در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماز ظهر و عصر را در مسجد دانشگاه اقامه و پس از نم... ادامه خبر

حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در دانشگاه کاشان

روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ حجت الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در منطقه کاشان حدود ۳ ساعت در دانشگاه کاشان حضور یافت.  در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین حسینی نماز ظهر و عصر را در مسجد دانشگاه اقامه و پس از نم... ادامه خبر