آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: یادواره شهدا
دانشگاه کاشان: نمایشگاه دستاوردها
دانشگاه کاشان: یادواره شهدا
دانشگاه کاشان: نمایشگاه دستاوردها
دانشگاه کاشان: یادواره شهدا
دانشگاه کاشان: نمایشگاه دستاوردها

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»  ویژه اساتید و کارکنان با حضور  نماینده وزیر علوم و مدیرکل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم در دانشگاه کاشان برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم ... ادامه خبر

افتتاح نمایشگاه با امید تا ظهور ۳ در دانشگاه کاشان

به مناسبت  ۴۵ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران  نمایشگاه  روایتِ دستاوردها و پیشرفت‌های کشور  با عنوان با "امید تا ظهور ۳"  با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه کاشان در پارکینگ مهندسی این  دانشگاه گشایش یافت. رئیس دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این نمای... ادامه خبر

نماینده وزیر علوم در دانشگاه کاشان؛ اخلاق و قانون لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌هاست

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخلاق و قانون مداری را لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌ها دانست و گفت: اگر اخلاق و قوانین و انضباط را در کنار یکدیگر بگ... ادامه خبر

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»  ویژه اساتید و کارکنان با حضور  نماینده وزیر علوم و مدیرکل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم در دانشگاه کاشان برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم ... ادامه خبر

افتتاح نمایشگاه با امید تا ظهور ۳ در دانشگاه کاشان

به مناسبت  ۴۵ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران  نمایشگاه  روایتِ دستاوردها و پیشرفت‌های کشور  با عنوان با "امید تا ظهور ۳"  با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه کاشان در پارکینگ مهندسی این  دانشگاه گشایش یافت. رئیس دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این نمای... ادامه خبر

نماینده وزیر علوم در دانشگاه کاشان؛ اخلاق و قانون لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌هاست

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخلاق و قانون مداری را لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌ها دانست و گفت: اگر اخلاق و قوانین و انضباط را در کنار یکدیگر بگ... ادامه خبر

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»  ویژه اساتید و کارکنان با حضور  نماینده وزیر علوم و مدیرکل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم در دانشگاه کاشان برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم ... ادامه خبر

افتتاح نمایشگاه با امید تا ظهور ۳ در دانشگاه کاشان

به مناسبت  ۴۵ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران  نمایشگاه  روایتِ دستاوردها و پیشرفت‌های کشور  با عنوان با "امید تا ظهور ۳"  با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه کاشان در پارکینگ مهندسی این  دانشگاه گشایش یافت. رئیس دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این نمای... ادامه خبر

نماینده وزیر علوم در دانشگاه کاشان؛ اخلاق و قانون لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌هاست

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخلاق و قانون مداری را لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌ها دانست و گفت: اگر اخلاق و قوانین و انضباط را در کنار یکدیگر بگ... ادامه خبر

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»  ویژه اساتید و کارکنان با حضور  نماینده وزیر علوم و مدیرکل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم در دانشگاه کاشان برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم ... ادامه خبر

افتتاح نمایشگاه با امید تا ظهور ۳ در دانشگاه کاشان

به مناسبت  ۴۵ سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران  نمایشگاه  روایتِ دستاوردها و پیشرفت‌های کشور  با عنوان با "امید تا ظهور ۳"  با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه کاشان در پارکینگ مهندسی این  دانشگاه گشایش یافت. رئیس دانشگاه کاشان هدف از برگزاری این نمای... ادامه خبر

نماینده وزیر علوم در دانشگاه کاشان؛ اخلاق و قانون لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌هاست

نماینده وزیر و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخلاق و قانون مداری را لازمه رشد و توسعه یافتگی دانشگاه‌ها دانست و گفت: اگر اخلاق و قوانین و انضباط را در کنار یکدیگر بگ... ادامه خبر

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»

کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»  ویژه اساتید و کارکنان با حضور  نماینده وزیر علوم و مدیرکل هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی وزارت علوم در دانشگاه کاشان برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم ... ادامه خبر