آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: در پناه قرآن

تامین منابع علمی دیجیتال از طریق گیگالیب

  با سلام و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن سال نو خدمت دانشجویان عزیز با توجه به پیگیری معاونت محترم پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این پس می‌توانند با مراجعه به سایت gigalib.org از امکانات این سای... ادامه خبر

تامین منابع علمی دیجیتال از طریق گیگالیب

  با سلام و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن سال نو خدمت دانشجویان عزیز با توجه به پیگیری معاونت محترم پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این پس می‌توانند با مراجعه به سایت gigalib.org از امکانات این سای... ادامه خبر

تامین منابع علمی دیجیتال از طریق گیگالیب

  با سلام و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن سال نو خدمت دانشجویان عزیز با توجه به پیگیری معاونت محترم پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این پس می‌توانند با مراجعه به سایت gigalib.org از امکانات این سای... ادامه خبر

تامین منابع علمی دیجیتال از طریق گیگالیب

  با سلام و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن سال نو خدمت دانشجویان عزیز با توجه به پیگیری معاونت محترم پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این پس می‌توانند با مراجعه به سایت gigalib.org از امکانات این سای... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانش... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانش... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانش... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانش... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانش... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت توجه به موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانش... ادامه خبر

والیبال دختران دانشگاه کاشان بر سکوی سوم مسابقات والیبال منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب مقام سوم تیم والیبال دختران  این دانشگاه در مسابقات منطقه 6 ورزش کشور خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 6 تیم دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه ... ادامه خبر

دانشگاه کاشان قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه ۶ انتخابی المپیاد ورزشی کشور شد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت:  تیم فوتسال پسران در مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی منطقه 6 ورزش کشور قهرمان شد. رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات تیم کاشان در فینال با دانشگاه شهرکرد در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسید و در ضربات پن... ادامه خبر

والیبال دختران دانشگاه کاشان بر سکوی سوم مسابقات والیبال منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب مقام سوم تیم والیبال دختران  این دانشگاه در مسابقات منطقه 6 ورزش کشور خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 6 تیم دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه ... ادامه خبر

دانشگاه کاشان قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه ۶ انتخابی المپیاد ورزشی کشور شد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت:  تیم فوتسال پسران در مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی منطقه 6 ورزش کشور قهرمان شد. رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات تیم کاشان در فینال با دانشگاه شهرکرد در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسید و در ضربات پن... ادامه خبر

والیبال دختران دانشگاه کاشان بر سکوی سوم مسابقات والیبال منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب مقام سوم تیم والیبال دختران  این دانشگاه در مسابقات منطقه 6 ورزش کشور خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 6 تیم دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه ... ادامه خبر

دانشگاه کاشان قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه ۶ انتخابی المپیاد ورزشی کشور شد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت:  تیم فوتسال پسران در مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی منطقه 6 ورزش کشور قهرمان شد. رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات تیم کاشان در فینال با دانشگاه شهرکرد در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسید و در ضربات پن... ادامه خبر

والیبال دختران دانشگاه کاشان بر سکوی سوم مسابقات والیبال منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب مقام سوم تیم والیبال دختران  این دانشگاه در مسابقات منطقه 6 ورزش کشور خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 6 تیم دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه ... ادامه خبر

دانشگاه کاشان قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه ۶ انتخابی المپیاد ورزشی کشور شد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت:  تیم فوتسال پسران در مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی منطقه 6 ورزش کشور قهرمان شد. رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات تیم کاشان در فینال با دانشگاه شهرکرد در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسید و در ضربات پن... ادامه خبر

والیبال دختران دانشگاه کاشان بر سکوی سوم مسابقات والیبال منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب مقام سوم تیم والیبال دختران  این دانشگاه در مسابقات منطقه 6 ورزش کشور خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 6 تیم دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه ... ادامه خبر

دانشگاه کاشان قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه های منطقه ۶ انتخابی المپیاد ورزشی کشور شد

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت:  تیم فوتسال پسران در مسابقات انتخابی المپیاد ورزشی منطقه 6 ورزش کشور قهرمان شد. رمضانی علوی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات تیم کاشان در فینال با دانشگاه شهرکرد در وقت قانونی به تساوی یک بر یک رسید و در ضربات پن... ادامه خبر