آخرین اخبار کاشان پرس

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

تامین منابع علمی دیجیتال از طریق گیگالیب

  با سلام و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن سال نو خدمت دانشجویان عزیز با توجه به پیگیری معاونت محترم پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این پس می‌توانند با مراجعه به سایت gigalib.org از امکانات این سای... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده‌های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده‌ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده‌های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانشکده ها، ... ادامه خبر

ایجاد معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده‌های دانشگاه کاشان

با توجه به اهمیت موضوعات فرهنگی و دانشجویی در دانشکده‌ها و توصیه هیات امنای دانشگاه و در اجرای مصوبه شورای دانشگاه،  معاونت فرهنگی-دانشجویی در دانشکده‌های دانشگاه کاشان ایجاد می‌شود. معاونین جدید فرهنگی-دانشجویی علاوه بر عضویت در شورای دانشکده ها، ... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان از کسب سهمیه کاراته توسط دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خبر داد. محمد رمضانی علوی اظهار داشت: مسابقات کاراته به میزبانی دانشگاه  اصفهان در دو بخش دختران و پسران برگزارشد. وی خاطرنشان کرد: در این دوره مسابقات دانشگاه  کاش... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

کسب مقام سوم تنیس روی میز توسط دانشجویان دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان  گفت: دانشجویان این دانشگاه در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه های منطقه 6 کشور، مقام سوم را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: مسابقات تنیس روی میز از تاریخ 7 لغایت 9 اسفند به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان در سه ماده تیمی ... ادامه خبر

تامین منابع علمی دیجیتال از طریق گیگالیب

  با سلام و عرض تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و فرارسیدن سال نو خدمت دانشجویان عزیز با توجه به پیگیری معاونت محترم پژوهشی و ارتباطات علمی دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این پس می‌توانند با مراجعه به سایت gigalib.org از امکانات این سای... ادامه خبر