آخرین اخبار کاشان پرس

اهل کاشانم، رسانه ای مستقل و مطالبه گر

به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است . اهل کاشانم، به عنوان یکی از ۱۰ پایگاه خبری کاشان با رویکردی اجتماعی فرهنگی فعالیت رسمی خود را در هفدهمین روز از خرداد سال ۹۸ خورشیدی در قالب یک رسانه مستقل آغاز می کند ... ادامه خبر

اهل کاشانم، رسانه ای مستقل و مطالبه گر

به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است . اهل کاشانم، به عنوان یکی از ۱۰ پایگاه خبری کاشان با رویکردی اجتماعی فرهنگی فعالیت رسمی خود را در هفدهمین روز از خرداد سال ۹۸ خورشیدی در قالب یک رسانه مستقل آغاز می کند ... ادامه خبر

رسانه ای برای مردم کاشان

امروزه با گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی و زوال تدریجی رسانه های چاپی، رسانه های دیجیتال با امکانات گسترده تر و تعامل بیشتر با کاربران از جذابیت فراوانی برای مخاطب برخوردار هستند. با ظهور شبکه های اجتماعی نیز قصه اهل کاشانم از ۱۰ سال قبل در شبکه ... ادامه خبر

فعالیت رسمی پایگاه خبری اهل کاشانم آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در جلسه مورخ ۲۹ بهمن ۹۷ هیات نظارت بر مطبوعات با تقاضای صدور مجوز پایگاه خبری اهل کاشانم در زمینه اجتماعی فرهنگی به زبان فارسی به شماره ثبت ۸۳۶۴۳ موافقت کرد. پایگاه خبری اهل کاشانم از امروز جمعه ۱۷ خرداد سال... ادامه خبر

فعالیت رسمی پایگاه خبری اهل کاشانم آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در جلسه مورخ ۲۹ بهمن ۹۷ هیات نظارت بر مطبوعات با تقاضای صدور مجوز پایگاه خبری اهل کاشانم در زمینه اجتماعی فرهنگی به زبان فارسی به شماره ثبت ۸۳۶۴۳ موافقت کرد. پایگاه خبری اهل کاشانم از امروز جمعه ۱۷ خرداد سال... ادامه خبر

فعالیت رسمی پایگاه خبری اهل کاشانم آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری اهل کاشانم، در جلسه مورخ ۲۹ بهمن ۹۷ هیات نظارت بر مطبوعات با تقاضای صدور مجوز پایگاه خبری اهل کاشانم در زمینه اجتماعی فرهنگی به زبان فارسی به شماره ثبت ۸۳۶۴۳ موافقت کرد. پایگاه خبری اهل کاشانم از امروز جمعه ۱۷ خرداد سال... ادامه خبر