بهره‌برداری از دو خودروی آتش‌نشانی و تجهیزات کامل عملیاتی

...

نمایش خبر در سایت مبدا