اختصاص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل بیمارستان ثامن الحجج(ع) آران و بیدگل

...

نمایش خبر در سایت مبدا