۱۵۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی کاشان اختصاص می‌یابد

...

نمایش خبر در سایت مبدا