۶۸ هزار نفر در آران‌وبیدگل واجد شرایط رای‌گیری هستند

...

نمایش خبر در سایت مبدا