میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری، موضوع نشست اعضای شورای اسلامی شهرهای کاشان و همدان

در نشست صبح پنج شنبه ی اعضای دو شورای اسلامی شهر کاشان و همدان، تاریخ و تمدن دو شهر و موضوع جایگاه میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری به محور سخنان شرکت کندگان در این نشست تبدیل شد. به گزارش کاشان آنلاین در آغاز این نشست ريیس شورای اسلامی شهر کاشان از وجود حدود ۱۳۵۰ ابنیه تاریخی در کاشان سخن گفت و افزود: این ابنیه که اکثرا از خانه های تجّار قدیم کاشان بوده هم اکنون بخشی از آنها دولتی و بخشی به صورت خصوصی اداره می شوند و این در حالی است که بخشی از این خانه ها در چند سالیان بعد از انقلاب مورد توجه ...

نمایش خبر در سایت مبدا