کارگروه ساماندهی تولید گلاب و عرقیات گیاهی در دانشگاه برگزار شد

نشستی ساماندهی تولید گلاب و عرقیات گیاهی با حضور معاون غذا و دارو، رئیس پژوهشکده اسانس، نمایندگان معاونت بهداشت دانشگاه، اداره استاندارد، انجمن گلاب ایران، اتحادیه گلاب کاشان، انجمن مسئولین فنی، تولیدکنندگان گلاب و عرقیات گیاهی روز دو شنبه 31/4/98 به میزبانی معاونت غذا و دارو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه، دکتر محسن تقی زاده معاون غذا و دارو در این نشست، پس از بیان دستور جلسه، هدف از کارگروه تشکیل شده را ساماندهی تولید و عرضه گلاب و عرقیات گیاهی مطابق با دستو ...

نمایش خبر در سایت مبدا