دریافت فرانشیز از بیمه شدگان تامین اجتماعی کاشان لغو شد

به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ فرانشیز از بیماران سرپایی و بستری مشمول بیمه تامین اجتماعی در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی کاشان لغو شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، با پیگیری و دستور دکتر سعید نمکی اخذ فرانشیز از بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان لغو شد. این گزارش حاکیست: وزیر بهداشت پیگیری پرداخت مطالبات معوقه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را در دستور کار قرار داده و نیز رایزنی ها و جلسات متعددی در خصوص پرداخت ماهانه فرانشیز و همچنین پرداخ ...

نمایش خبر در سایت مبدا