دبیران و اعضای شورای مرکزی تشکل‌های جامعه اسلامی و انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کاشان معرفی شدند

...

نمایش خبر در سایت مبدا