نویسنده کاشانی نماینده ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب ایتالیا

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کاشان از راهیابی یک نویسنده کاشانی به نمایشگاه بین المللی کتاب کودک در کشور ایتالیا خبر داد. به گزارش پیک سیلک به نقل از ایرنا، مصطفی جوادی مقدم روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: حسن اسماعیلی طاهری نویسنده کاشانی به عنوان یکی از نمایندگان ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب کودک بولونیا در فروردین ماه سال 1397 حضور خواهد یافت. وی اضافه کرد: طاهری به همراه پریا لرستانی در اختتامیه چهارمین دوره کارگاه خلق تصویری کتاب دستان به عنوان نمایندگان ایران در نمایشگاه کتا ...

نمایش خبر در سایت مبدا