قدیمی ترین خانه کاشان در معرض غارت سودجویان

مدیر مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان گفت: بنای عبدالرزاق خان قدیمی ترین خانه تاریخی این شهرستان به دلیل بی توجهی در معرض تخریب و غارت سودجویان میراث فرهنگی قرار گرفته است. محمد مشهدی نوش آبادی روز چهارشنبه با ابراز شگفتی از تخریب بی رویه این بنا بیان کرد: مسئولان امر بر مرمت خانه عبدالرزاق خان تاکید داشتند اما در این چند سال بخش هایی از جمله شاه‌نشین ضلع غربی تخریب شده و به طور مستمر مورد غارت سودجویان قرار دارد. وی با اشاره به کند و کاو و تخریب روزانه این بنای ارزشمند افزود: خانه عب ...

نمایش خبر در سایت مبدا