بر گزاری  دوازدهمین المپیاد  فرش دست باف کشور در دانشگاه کاشان

دوازدهمین المپیادفرش دستباف کشور، با حضور 155 دانش اموز و دانشجو درگرایش طراحی، رنگرزی مرمت و بافت در دانشگاه کاشان برگزار شد. دبیر همایش المپیاد فرش دستباف گفت:این المپیاد در حالی در دانشگاه کاشان طی روزهای ۸ تا ۱۰ اسفند ماه برگزار شدکه دانش آموزان هنر- صنعت فرش دستباف کشور پس از پشت سر گذاردن مسابقات استانی خود پا به مرحله ملی و کشوری گذاشته اند و در این مرحله پس از رقابت دو روزه در دو بخش علمی و عملی برگزیده ها مشخص می شوند. فریرز نور پناه افزود: این المپیاد هر ساله با هدف ایجاد ان ...

نمایش خبر در سایت مبدا