اثر استاد راستگو برگزیده جشنواره شعر تبریز شد

کتاب «در پی آن آشنا» اثر «سید محمد راستگو» استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان به عنوان کتاب برگزیده‌ی بخش «درباره‌ی شعر» جشنواره‌ی شعر فجر تبریز معرفی شد. این دوره از جشنواره فجر در سه بخش «شعر بزرگسال»، «شعر کودک و نوجوان» و «درباره شعر» برگزار شد که جایزه کتاب‌های برگزیده بخش «درباره‌ی شعر» به کتاب «درپی آن آشنا» اثر سید محمد راستگو و «صدسال عشق مجازی» به ...

نمایش خبر در سایت مبدا