در روند احداث پلی کلینیک تخصصی فرهنگیان سرپرست آموزش پرورش کاشان اظهار داشت:

در روند احداث پلی کلینیک تخصصی فرهنگیان سرپرست آموزش پرورش کاشان اظهار داشت: مهدی حدادیان درخصوص پروژه احداث کلینیک فرهنگیان به خبرنگاران گفت: فرخنده واثقی: با تحقیقاتی که طی دوسال گذشته در مورددرمانگاه فرهنگیان،داشته و بررسی کردم.اسناد موجود ثابت می کند که مجوز اجرای این پروژه در زمین آموزش و پرورش توسط وزارت آموزش و پرورش،اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل راه و شهرسازی صادر شده است. سرپرست اموزش و پرورش کاشان افزود:.از نظر حقوقی این پروژه مثل سایر املاکی که برای ساخت در اختیار نوسازی مدا ...

نمایش خبر در سایت مبدا