سی و نهمین شماره هفته نامه مردم سیلک منتشر شد

در این شماره می خوانید: ?در تعلل مسؤلان و دولت جاده برزک همچنان قربانی می گیرد ?با برگزیده کاشانی جایزه دو سالانه ی کتاب اصفهان؛ ?بنی کاظمی: من به جوانب کمتر شناخته شده کاشان پرداخته ام ?لوکاس اونه زورگ، شهید آلمانی جنبش حق طلبانه مردم ایران ?منفورترین حلال! چرا برخی ازدواج ها به طلاق ختم می شود؟ ?کمی شوخی ؛کمی جدی (طنز ) ?یادداشت؛ از ارزش های انسانی زنان تا جامعه آرمانی ?قطار گردهم‌آیی دوازدهم از ایستگاه شیراز هم گذشت؛ ?بدری زاهدی راهنمای نمونه سال 97 کاشان شد ?یادداشت؛ خدا ت ...

نمایش خبر در سایت مبدا