خدا تخریب های طبیعی انسان ها را ترمیم نمی کند

مسعود قرائتی/ 1- دوستی که تازه از اروپا برگشته بود آنچنان از جاذبه های طبیعی آن جا صحبت می کرد که آب از لب و لوچه آدم راه می افتاد. ترجیع بند هر جمله اش نیز ستایش فرهنگ آن مردمان و مهربانی آنان با طبیعت و مذمت همشهریانش در عدم پاسداری از مواهب طبیعی بود. آنقدر که از عصبانیت سیگاری روشن نمود و با پک های محکم آن را به فیلتر رساند .هنوز صحبتش تمام نشده بود که با مهارت تمام ته مانده سیگارش را به چمن پارک پرتاب نمود.!! ۲- در ادامه و تایید صحبت هایش دوست مشترکمان جعفرخان از فرنگ بر ...

نمایش خبر در سایت مبدا