معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان/ سرطان هیچ ارتباطی با مرکز هسته ای نطنز ندارد

مسعود قرائتی/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۸ در دیدار با خبرنگاران گفت: شیوع سرطان در ایران کمتر از بقیه دنیا است حتی از انگلیس و آمریکا. وی گفت: شایع‌ترین نوع سرطان در مردان ایران معده و در دنیا مربوط به پروستات است. همچنین اولین سرطان شایع در میان زنان ایران و جهان سرطان پستان است. دکتر مروجی با رد این نظریه که اخیراً سرطانها در کشور و خصوصاً در کاشان بیشتر شده است گفت: با پیشرفت علوم پزشکی شناسایی ما در مقایسه با ۲۰ سال قبل نسبت ...

نمایش خبر در سایت مبدا