فرماندار کاشان: در مورد سازماندهی بدحجابان در شهرستان تردید دارم

علی جاوید پناه/ فرماندار کاشان در نشست روز هشتم خرداد ماه که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد گفت: تمام فرمانداران در همه زمینه ها صرفا نقش نظارتی و هماهنگی بین دستگاه ها را برعهده دارند و فقط در انتخابات است که وظیفه کامل اجرایی را عهده دار هستیم. علی اکبر مرتضایی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت حجاب در شهرستان هم گفت: اینکه بدحجابی در شهر سازماندهی شده باشد تردید دارم. البته موارد مصداقی در شهر وجود دارد که اگر خواسته باشیم حساب کنیم به تناسب جمعیت کاشان محدود ...

نمایش خبر در سایت مبدا