ادامه روند بازسازی اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی تا پایان سال 98

محسن عرفان سرپرست سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه از ادامه روند بازسازی و نوسازی اتوبوسها تا پایان سال جاری این سازمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی محسن عرفان افزود به همت کارشناسان و عوامل واحد فنی سازمان اتوبوسرانی در فروردین 98 تعداد7 دستگاه اتوبوس بازسازی و به ناوگان بازگردانده شده است، وی با بیان اینکه در سال 97 تعداد 81 دستگاه اتوبوس در موارد بازسازی کامل بدنه ، کف ، موتور ، سقف ، شیشه‌ها و... انجام شده ، اعلام نمودند : خوشبختانه سازمان اتوبوسرانی کاشان با توجه به توان ...

نمایش خبر در سایت مبدا