افتتاح مسیر جدید سرویس دهی میدان کمال الملک – دانشگاه کاشان

به گزارش روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی کاشان در راستای رفاه حال دانشجویان و اساتید محترم مراکز و موسسات آموزش عالی واقع در مسیر بلوارقطب راوندی ( دانشگاه علوم پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی – موسسه آموزش عالی مهد علم دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه کاشان ) و تسهیل در رفت و آمد ایشان از تاریخ 15/7/97 مسیر جدید سرویس دهی میدان کمال الملک – دانشگاه کاشان افتتاح می گردد . ساعت حرکت : روزهای شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح از میدان کمال الملک مسیرحرکت: از میدان کمال الملک به سمت چهارراه آیت الله کاشانی، م ...

نمایش خبر در سایت مبدا