موفقیت دبیرستان دخترانه شاهد کاشان

دبیرستان دخترانه شاهد کاشان بعنوان مدرسه موفق استان اصفهان معرفی شد .مدیرروابط عمومی اداره آموزش و پرورش کاشان امروز بااعلام این خبر به پورتال خبری کاشان گفت :دبیرستان دخترانه شاهد کاشان پس ازبررسی های منطقه ای وارزیابی طرح مدارس همراه با مدارس پیش دانشگاهی دخترانه و دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی ، عنوان مدرسه موفق استان اصفهان درسال تحصیلی 88-87 را کسب کرد .سعید بهکام گفت : انتخاب دبیرستان دخترانه شاهد کاشان بعنوان مدرسه موفق استان اصفهان پس ازمقایسه،بررسی و بازدید کارشناسان سازمان آموزش و پرور ...

نمایش خبر در سایت مبدا