به بهانه‌ی اجرای نمایش " پنج دری " در کاشان / کدام آیین؟ کدام سنت ؟

مجتبی جّدی کاشان آنلاین: نوشتن در مورد نمایش های ایرانی از هر نوعش «تعزیه ، تخت حوضی ، نقالی ، پرده خوانی ، و خیمه شب بازی و ...» نه تخصص من است و نه هرگز به آن علاقه داشته ام اما آنچه مرا مجبور به نوشتن در مورد این نمایش ها کرد چند واحد درس دانشگاه بود با عنوان "شناخت نمایش های ایرانی "که با دکتر محمد رضا خاکی در ترم گذشته داشتم. این اجبار به ذات خود بد نبود و باعث نوشتن مقاله ای شد در آن زمان که مورد توجه خود استاد نیز قرار گرفت با عنوان: "کدام آیین ؟ کدام سنت ؟   این عنوان همانگونه که ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا