پست چي هاي كاشان هديه دادند

همزمان با روزجهاني پست امروز صبح تعدادي از پست چي ها كاشان به جاي اينكه هديه بگيرند خون خودرا هديه دادند .سرپرست سازمان انتقال خون مركز كاشان با اعلام اين خبرافزود : پرسنل زحمتكش اداره پست و مخابرات كاشان با حضور در سازمان انتقال خون كاشان 3600 سي سي خود را براي نيازمندان هديه دادند .دكترحسين خاشعي گفت : از اين مقدار خون مقدار 9 هزار واحد انواع فرآورده هاي خوني استحصال مي شود . سرپرست سازمان انتقال خون مركز كاشان همچنين گفت : درماه مبارك رمضان به ويژه شبهاي قدر 966 نفر ازمردم دارالمومنين كاشان ...

نمایش خبر در سایت مبدا