رانندگان نمونه شهر

در مراسم صبحگاه مشترك نيروهای نظامی و انتظامی شهرستان كاشان كه امروز صبح با حضور مسئولان شهرستان كاشان در محل ستاد مركزي نيروي انتظامي شهرستان كاشان برگزار شد از 4 نفر رانندگان نمونه شهرستان كاشان تقدير شد .در اين مراسم مهدي رجب زاده ، مهدي خلجي ، مهدي نوروزي و علي طوطيان چهار راننده اتوبوس ناوگان سازمان اتوبوسراني شهرستان كاشان تقدير شد .اين چهار راننده مقرراتي در مدت چهار سال گذشته با احترام به قوانين راهنمايي و رانندگي و اجراي دقيق آن در هنگام رانندگي بدون اينكه يك برگه جريمه براي آنها صادر ...

نمایش خبر در سایت مبدا