كلنگ ساختمان جديد دانشكده پرستاري ، مامايي زده شد

كلنگ ساختمان جديد دانشكده پرستاري – مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در محوطه پرديس (سايت ) دانشگاه زده شد.در اين آيين كه با حضور جمعي از مسئولان شهرستان و دانشگاه علوم پزشكي شهرستان كاشان برگزار شد سرپرست دانشگاه علوم پزشكي كاشان، ، هزينه احداث اين ساختمان را 15 ميليارد ريال برآورد كرد و گفت: اين هزينه از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تامين مي شود.دكتر محمدرضا نيكبخت افزود: اين ساختمان با زيربناي 3600 متر مربع در 3 طبقه احداث و پيش بيني مي شود تا 2 سال آينده به بهره برداري برسد ...

نمایش خبر در سایت مبدا