آغاز چهارميبن مرحله رزمايش بسيجان كاشان

بسيجيان گردانهاي 430 ادرات و259 روستائي آغازگر چهارمين مرحله از رزمايش خود در اردوگاه قدس كاشان بودند .مدير روابط عمومي سپاه كاشان در گفتگو با پورتال خبري كاشان با اعلام اين خبر افزود : در اين رزمايش 3 روزه برداران بسيجي سپاه به اردوگاهها اعزام و آموزشهاي يگاني و تمرينات تاكتيكي آموزش مي بينند .سرهنگ محمد باقر خندان ، آموزشهاي امداد و نجات ، ضد هلي برن، جهت يابي در شب ، مقابله با اغتشاش و تيراندازي را از جمله برنامه هاي بسيجيان در چهارمين رزمايش برشمرد . به گفته وي هدف از برگزاري رزمايش بسيجيان ...

نمایش خبر در سایت مبدا