طرح آسفالت و لكه گيري معابر شهر با سرعت در حال انجام است

نشاط و شادبي و رشد جمعيت همراه با توسعه در شهرها ارتباط مستقيم با شهرداريها دارد .به گزارش پورتال خبري كاشان معاون خدمات شهري شهرداري كاشان امروز در گفتگو باخبرنگاران گفت :‌شهرداري حدود 300 شرح وظايف دارد كه از اين تعداد 160 شرح وظايف آن در حوزه خدمات شهري و سازمانهايي كه با حوزه خدمات شهري فعاليت دارند . مهندس سعيد مدرس زاده ، دفع زباله ، نظافت ، مبلمان شهري ، پاركها ، گورستانها و همچنين خدمات نقليه موتوري را از جمله وظايف سازمان خدمات شهري برشمرد .وي همچنين تنظيف معابر، پاكسازي ورودي هاي ش ...

نمایش خبر در سایت مبدا