خسارت آتش سوزي در شهرستان كاشان 80 درصد افزايش يافته است

خسارت آتش سوزي در ساري جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزون بر 80 درصد افزايش داشته است .به گزارش پورتال خبري كاشان رييس بيمه ايران در شهرستان كاشان در هفتمين جلسه شوراي اداري شهرستان گفت :در صورت ادامه روند آتش سوزيهاي منجر به خسارت در شهركهاي صنعتي و كارخانجات شهرستان كاشان اين خسارت ها به 130 درصد افزايش خواهد يافت .به گفته وي در بخش تصادفات 45 درصد خسارتهاي بدنه وسايل نقليه ، 11 درصد خسارت شخص ثالت و 120 درصد خسارت درمان در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل در شهرستان كاشان افزايش داشت ...

نمایش خبر در سایت مبدا