رییس دادگستری کاشان : شوراهاي حل اختلاف کمک بزرگي دررسيدگي به پرونده ها است

رييس دادگستري کاشان گفت : تشكيل شوراهاي حل اختلاف در راستاي توسعه قضايي است .به گزارش پورتال خبري كاشان محمد دهقان امروز مناسيت هفته قوه قضائيه درگفتگو با خبرنگاران يکي از سياستهاي مهم قوه قضاييه در 10 سال گذشته را توسعه قضايي عنوان کرد و اظهار داشت: احياي دادسراهاي عمومي و انقلاب، ايجاد دفاتر نظارت و پيگيري در استانها، تشکيل واحد مشاوره در شهرستانها، تشکيل هياتهاي بازرسي و نظارت بر حقوق شهروندي در استانها و ايجاد کميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي از جمله اقدامات انج ...

نمایش خبر در سایت مبدا