شهردار كاشان استعفا داد

عضو شوراي اسلامي شهر كاشان گفت :سعيد زين ساز شهردار كاشان از سمت خود استعفا داد . حسين واعظي امروز با اعلام اين خبر به پورتال خبري كاشان گفت:شوراي اسلامي كاشان نسبت به عملكرد شهردار پرسش هائي را از شهردار داشت كه قبل از هرگونه تصميم گيري شورا در مورد رد ويا پاسخگوئي به سئوالات از سمت خودش استعفاداد وي افزود: پس از استعفاي شهردار كاشان جلساتي در شوراي اسلامي اين شهرستان تشكيل شد و با موافقتي كه صورت گرفت، سعيد مدرس‌زاده به عنوان سرپرست شهرداري كاشان انتخاب شد. واعظي مهلت انتخاب شهردار جديد كاشا ...

نمایش خبر در سایت مبدا