مدرس زاده بعنوان سرپرست شهرداري كاشان معرفي شد

مهندس سعيد مدرس زاده به عنوان سرپرست شهرداری کاشان معرفی گرديد. يه گزارش پورتال خبري كاشان در مراسم معرفي سرپرست شهرداري كاشان كه با حضوراعضای شورای اسلامی شهر کاشان و مسئولين شهرداری کاشان در سالن کنفرانس شهرداری کاشان برگزار شد سعيد مدرس زاده بعنوان سرپرست شهرداري كاشان معرفي شد . پس از استعفاي شهردار كاشان جلساتي در شوراي اسلامي اين شهرستان تشكيل شد و با موافقتي كه صورت گرفت، سعيد مدرس‌زاده به عنوان سرپرست شهرداري كاشان انتخاب شد. آخرين سمت سعيد مدرس زاده معاون خدمات شهری شهرداری کاشان بوده ...

نمایش خبر در سایت مبدا