دادستان کاشان: بهداشت قضائي در جامعه بايد فرهنگ سازي شود

دادستان شهرستان كاشان گفت : بهداشت قضائي درجامعه بايد توسط متوليان امر، فرهنگ سازي و نهادينه شود .علي حاج حسني امروز در اولين روز از هفته قوه قضائيه در گفتگوي اختصاصي با پورتال خبري كاشان گفت : يكي از وظايف دستگاه قضائی تلاش هر چه بييشتر در جهت تحقق "بهداشت قضائی" است که با اجرايی شدن لايحه پيشگیيری از وقوع جرم عينيت خواهد يافت.دادستان شهرستان پيشگيری از وقوع جرم را مسئله اي بسيار مهم دانست و اظهار داشت: همه دستگاه ها وظيفه پيشگيرانه دارند و بايد اقدامات خود را در راستای مقابله با نا هنجاری ...

نمایش خبر در سایت مبدا